Seniorka - opět začínáme

30.06.2020 07:19

Rada klubu zve všechny členy klubu i ostatní zájemce na obnovené setkání po tříměsiční vynucené pauze v klubovně Seniorka v suterénu kulturního střediska. Ve čtvrtek 2.7.2020 v programové části proběhne prezentace z cyklu Hudební legendy, tentokrát na téma České evergreeny starší 50. let. Začínáme v 17. hodin. Srdečně zveme.