Poděkování

25.03.2015 07:59

Děkujeme tímto zastupitelům naší obce za schválení dotační částky (viz zápis z veřejného zasedání ze dne 23.3.2015), jako pomoci k dalšímu rozvoji našeho Klubu. Rozhodně se nemine účinkem. 

Za všechny členy Senior klubu, Ing. Radim Holeček, předseda.