Beseda se spisovatelkou

22.04.2018 10:48

Rada Senior klubu zve všechny členy i ostatní spoluobčany na besedu s lidovou básnířkou a spisovatelkou Janou Schlossarkovou, která se uskuteční ve čtvrtek 26.4.2018 od 17.30 hodin v klubovně Seniorka v suterénu kulturního střediska.