Mrkni sem

Velká Polom - z nejstarších mapových záznamů 

Jan Kryštof Müller 1716 

1. vojenské mapování - Josefské 1764-1783

 

Jan Antonín Venuto 1784